Посольство України в Азербайджанській Республіці

, Київ 02:08

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій

Посольством України в Азербайджанській Республіці

 

№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка
в доларах США в азербайджанських манатах
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ
 
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 20 36
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  100 180
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 120 206
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  60 108
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 30 54
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 40 72
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 20 36
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 30 54
 
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
 
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 70 126
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 160 288
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 30 54
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 30 54
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 30 54
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 30 54
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 30 54
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 40 72
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 210 378
10 Видача довідки про належність до громадянства України 30 54
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 30 54
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 160 288
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 210 378
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
 
1 Оформлення транзитної візи (B)*:  
  разової 65 117
  дворазової 65 117
  багаторазової 65 117
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:  
  разової 65 117
  дворазової 65 117
  багаторазової 65 117
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:  
  багаторазової 65 117
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору
 
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про витребування документа 20 36
2 Видача витребуваного документа 50 90
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 50 90
 
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 10 18
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 40 72
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 110 198
4 Видача довідки про засвідчення документа 30 54
 
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
 
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 20 36
2 Реєстрація шлюбу 60 108
3 Реєстрація розірвання шлюбу:    
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 80 144
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 90 162
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 100 180
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 40 72
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 110 198
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 210 378
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 40 72
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 80 144
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 60 108
 
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
 
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:    
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 90 манатів
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше  400 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 720 манатів
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 36 манатів
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 50 90
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 30 54
- іншим особам 60 108
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 30 54
- іншим особам 70 126
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"
е) - посвідчення інших довіреностей 30 54
є) посвідчення заповітів 30 54
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  110 198
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 180 манатів
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 60 108
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 30 54
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 30 54
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 50 90
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 50 90
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 5 9
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 30 54
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 30 54
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 30 54
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 30 54
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 45 манатів і не більше 360 манатів 
14 Прийняття на зберігання документа 50 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 90 манатів за кожен місяць зберігання, що почався
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 27 манатів. і не більше 360 манатів
16 Вчинення морських протестів 40 72
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 20 36
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 20 36
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 40 72
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  10 18
 
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
 
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 60 108
 
ІX. ІНШІ ДІЇ
 
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 160 288
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 60 108
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 30 54

Інформація щодо застосування Тарифів консульського збору

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У звичайному порядку – десять календарних днів з дня отримання документів, необхідних для оформлення візи, та оплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

У терміновому порядку – від одного до п’яти календарних днів.

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Протягом не більше як дев’яносто днів після оформлення анкети.

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та оплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

4. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та оплати консульського збору.

5. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

6. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

7. Прийняття на консульський облік.

Прийняття на тимчасовий консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів.

Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та оплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та оплати консульського збору.

8. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

Інші консульські дії - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та оплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та оплати консульського збору. 

Усі консульські дії вчиняються після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору.  

При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.


Консульський відділ Посольства України в Азербайджанській Республіці
Керівник: Сергійчук Богдан Володимирович
Консул
Адреса:

м. Баку вул. Юсіфа Везірова, 49

 

Телефон: +99412 441-27-06
Факс: +99412 449-40-96
Ел. пошта: emb_az@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Понеділок: 14:30 - 17:00 (лише громадяни України за попереднім записом)

Вівторок, середа, четвер, п’ятниця: 10:00 - 12:30

Прийом громадян України керівником закордонної дипломатичної установи:

Кожна перша середа місяця: 10:00-12:30 

Примітки:

УВАГА! Інваліди, вагітні, тяжкохворі, відвідувачі з малолітніми дітьми приймаються позачергово.

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться в екстрених випадках: втрата паспортних документів, дорожньо-транспортна пригода, смерть близьких, випадки загрози життю або здоров’ю громадян, арешту тощо.

Телефон «гарячої лінії» Посольства +99450 255 75 18 (телефонувати виключно у разі загрози життю або здоров’ю громадян України).

З 16 січня 2017 року в Посольстві започатковано оформлення українських віз засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Віза», що уможливлює іноземцям та особам без громадянства реєстрацію візового клопотання он-лайн та призначення дати подачі документів в установі безпосередньо через сайт http://visa.mfa.gov.ua .

Зазначене нововведення спрямоване на створення прозорих та доступних умов оформлення віз, спрощення візових процедур загалом.

При цьому наголошуємо, що фото заявників, що завантажується до ІТС «Віза» має бути якісним, за зразком «фото на паспорт».