Посольство України в Азербайджанській Республіці

, Київ 01:21

Торгівельно-економічне співробітництво між Україною та Азербайджаном

У 2015 році за обсягами торгівлі товарами Азербайджанська Республіка займала 5 місце серед країн СНД (після Російської Федерації, Білорусії, Казахстану та Молдови).

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами та послугами

(за даними  Держстату України, млн. дол. США)

 

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

Товарообіг

903,8

-35,3

979,0

8,3

675,3

-31,1

390,2

-42,2

Експорт

806,4

9,3

892,4

10,7

623,35

-30,3

349,8

-43,9

Імпорт

97,4

-85,2

86,6

-11,1

52,0

-40,7

40,4

-22,3

Сальдо

709,0

805,8

571,3

309,4

У 2015 році загальний зовнішньоторговельний оборот між Україною та Азербайджаном (товари і послуги) становив 390,2 млн. дол. США і зменшився на 285,1 млн. дол. США або на 42,2%, у порівнянні з 12 місяцями 2014 р.

Експорт товарів і послуг за січень-грудень 2015р. склав 349,8 млн. дол. США і зменшився, у порівнянні з 2014р., на 273,5 млн. дол. США або на 43,9%). За цей же період імпорт становив 40,4 млн. дол. США, що на 11,6 млн. дол. США або на 22,3% менше, порівняно з аналогічним періодом 2014р. Позитивне сальдо для України залишалось на рівні 309,4 млн. дол. США. 

За 12 місяців 2015 р. основними статтями експорту до Азербайджану були наступні: чорні метали (скоротилися на 73,9 %) та вироби з чорних металів (скоротилися на 34,2 %) – разом 25,8 %;  тютюн і промислові замінники тютюну – 14,4 % (обсяги поставок скоротилися на 29,3 %); папір та картон – 4,9 % (скоротилися на 34,8%); цукор і кондитерські вироби з цукру – 4,5  % (скоротилися на 23,9%); готові продукти із зерна – 4,5 % (скоротилися на 37,1%); деревина і вироби з деревини – 4,4 % (скоротилися на 50,2%).

За 12 місяців 2015 р. основними статтями імпорту з Азербайджану були наступні: палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки – 28 % (обсяги поставок скоротилися на 29,6 %); пластмаси, полімерні матеріали – 25,6 % (скоротилися на 48,5%); товари, придбані в портах – 15,5 % (зросли на 20%); їстівні плоди та горіхи – 7,4 % (скоротилися на 21%); органічні хімічні сполуки – 7,2 % (зросли на 51,2%).

За 12 місяців 2015 р. обсяг торгівлі послугами склав 41,15 млн. доларів США та зріс на 4,1 %, при цьому експорт послуг з України до Азербайджану склав 31,0 млн. доларів США та зменшився на 3,2%, імпорт азербайджанських послуг в Україну склав 10,15 млн. доларів США та зріс на 46,8 %. Позитивне сальдо для України за цей період склало 20,85 млн. доларів США.

За даними Держстатслужби України, у 2014 році загальний зовнішньоторговельний оборот між Україною та Азербайджаном (товари і послуги) становив 675,3 млн. дол. США і зменшившився, у порівнянні з 2013 роком, на 305 млн. дол. США або на 31,1%. При цьому експорт становив 623,3 млн. дол. США (скорочення на  270,4 млн. дол. США або на 30,3%). Імпорт склав 52 млн. дол. США (зменшення на 34,6 млн. дол. США або на 40%). Позитивне для України сальдо склало 571,3 млн. дол. США.

У 2014 р. обсяг торгівлі послугами склав 38,7 млн. доларів США та зменшився в порівнянні з 2013 роком на 15%, при цьому експорт послуг з України до Азербайджану склав 31,9 млн. доларів США та зменшився на 5,6%, імпорт азербайджанських послуг в Україну склав 6,8 млн. доларів США та зменшився на 41,9%. Позитивне сальдо для України за цей період склало 25,1 млн. доларів США.

У 2014 році в загальній структурі імпорту з Азербайджану домінували поставки: палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки (27,5%), пластмаси, полімерних матеріалів (25,7%), їстівних плодів та горіхів (16,5%).

У 2014 році в структурі українського експорту до Азербайджану домінували поставки: чорних металів (25,1%), тютюну і промислових замінників тютюну (11,9%), виробів з чорних металів (9,8%), деревини і виробів з деревини (4,8%).

Прямі азербайджанські інвестиції в Україну

Станом на 1 жовтня 2015 р. АР інвестувала в економіку України 211,9 млн. дол. США (з початку року цей показник зріс на $45 млн. дол. США). Основу капіталовкладень Азербайджану зосереджено в таких галузях, як оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів – 178,9 млн. дол. США, переробна промисловість –
12,7 млн. дол. США, будівництво – 12,3 млн. дол. США.

Динаміка надходження азербайджанських інвестицій в економіку України

(за даними  Держстату України, млн. дол. США)

 Рік

2010

2011

2012

2013

2014

01.10.2015р.

Накопичений обсяг

31,7

45,6

56,9

308,1

167,8

211,9

Приріст за рік

11,4

13,9

11,3

251,2

- 140,3

+ 45,1

Прямі інвестиції з України до Азербайджану

Станом на 1 жовтня 2015 р. обсяг інвестицій з України в економіку Азербайджану склав 2,8 млн. дол. США.