• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Azərbaycan
Пропозиції вищих навчальних закладів України
Опубліковано 02 грудня 2016 року о 09:25

Державний університет телекомунікацій 

Державний університет телекомунікацій здійснює підготовку за такими спеціальностями і спеціалізаціями:

Комп'ютерна інженерія

Інженерія програмного забезпечення

 • Програмна інженерія

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

 • Програмне забезпечення інформаційних систем
 • Проектування інтелектуальних систем

Кібербезпека

 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем
 • Системи технічного захисту інформації
 • Управління інформаційною безпекою

Телекомунікації та радіотехніка

 • Телекомунікаційні системи та мережі
 • Мобільні і відеоінформаційні технології
 • Волоконно-оптичні і гібридні системи передачі
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Енергозберігаючі технології в телекомунікаціях
 • Супутникові телекомунікації і навігаційні системи

Системний аналіз

 • Системний аналіз і управління

Менеджмент

Публічне управління і адміністрування

Маркетинг

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Інформаційне, бібліотечне та архівна справа

 • Документознавство та інформаційна діяльність
 • Інформаційна аналітика і зв'язку з громадськістю

Соціологія

 Сайт державного університету телекомунікацій www.dut.edu.ua

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / ÇERNİQOV MİLLİ TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ

Чернігівський національний технологічний університет (ЧНТУ) - найбільше в північній Україні багатопрофільний вищий навчальний заклад, який готує конкурентоспроможних фахівців, здатних ефективно працювати в сферах технологій, виробництва, управління та бізнесу.


У світових рейтингах (Webometrics, Scopus, Google Scholar, International Colleges & Universities) Чернігівський національний технологічний університет щорічно входить в 50 кращих вищих навчальних закладів України та закріплює свої позиції в 12% кращих університетів світу.

Університет входить в Magna Charta Universitatum Observatory.

Форма власності - державна. Рівень акредитації - IV (найвищий в Україні).

Система управління якістю освітньої діяльності університету сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001: 2009 (ISO 9001: 2008).

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Економіка
Облік і аудит
Фінанси, банківська справа і страхування
Менеджмент
Публічне управління і адміністрування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність
Право
Інженерія програмного забезпечення
Комп'ютерна інженерія
Kібербезпека
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Електроніка
Телекомунікації та радіотехніка
Харчові технології
Будівництво і громадянська інженерія
Геодезія та землеустрій
Агрономія
Лісне господарство
Фізична реабілітація
Соціальна робота
Tуризм
Автомобільний транспорт

Іноземні студенти ЧНТУ забезпечуються проживанням з комфортними умовами в студентському хостелі, розташованому в парковій зоні недалеко від головного кампусу університету. 2-місні кімнати обладнані необхідними для проживання меблями та wi fi-доступом.

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ
Курс мови і курс за фахом спрямовані на те, щоб підняти рівень знань слухачів, надати їм можливість оволодіти новими практичними навичками, систематизувати вже набуті, розвинути свої здібності і вступити в ЧНТУ після їх закінчення. Тривалість навчання - 1-2 семестри (залежно від рівня володіння мовою навчання).

УКРАЇНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР
• Сприяння адаптації азербайджанських студентів, формування комфортної культурно-освітнього середовища
• Мовні курси
• Заходи, присвячені святам Азербайджану

ЦЕНТР ІНОЗЕМНИХ МОВ
Можливість вивчати іноземні мови на рівнях А1-С1.
Індивідуальні та групові заняття.
• англійська
• німецький
• французький

ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ОСВІТИ
• Можливість отримання двох дипломів (український та польський) на програмах паралельного навчання
• Культурно-освітні поїздки до Польщі для студентів

ЦЕНТР АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ «Британська кафедра»
• Можливості національної та міжнародної мобільності
• Додатковий британський диплом

Прийом іноземних громадян в ЧНТУ проводиться:
• двічі на рік (до 1 листопада і до 1 березня) - для отримання ступеня бакалавра, магістра;
• протягом року - для навчання на підготовчому відділенні, а також в аспірантурі і докторантурі

stu.cn.ua

Анна Вербицька

inter.cnut@gmail.com

 +380935960549 (WhatsApp)

anverbitskaya (Skype)


Çerniqov Milli Texnologiya Universiteti (ÇMTU) şimali Ukraynada ən böyük çox sahəli ali təhsil müəssisəsidir və onda bütün texnologiya, istehsal, idarə etmə və biznes sahələrində effektli işləməyə bacaran rəqabətə davamlı mütəxəssisləri hazırlayırlar.

Dünya reytinqlərində (Webometrics, Scopus, GoogleScholar, International Colleges & Universities) Çerniqov Milli Texnologiya Universiteti hər il Ukraynanın 50 ən yaxşı ali təhsil müəssisəsi siyahısına daxil olur və dünyanın ən yaxşı universitetlərinin 12%-da öz mövqelərini bərkidir.

Universitet Magna Charta Universitatum Observatory üzvüdür.

Mülkiyyət forması – dövlət. Akkreditasiya səviyyəsi – IV-cü (Ukraynada ən yüksək).

Universitetin maarifləndirici fəaliyyətinin keyfiyyətinə idarəetmə sistemi ISO 9001 ISO 9001: 2009 (ISO 9001: 2008) beynəlxalq standartına uyğun olaraq sertifikatlaşdırılmışdır.

İZTİSASLAR

İqtisadiyyat

Uçot və audit

Maliyyə, bank işi və sığorta

İdarəetmə

İctimai idarə etmə və inzibatçılıq

Marketinq

Sahibkarlıq, ticarət və birja fəaliyyəti

Hüquq

Proqram təminatı mühəndisliyi

Kompüter mühəndisliyi

Kibertəhlükəsizlik

Tətbiqi mexanika

Sahə üzrə maşınqayırma

Elektroenergetika, elektrotexnika və elektromexanika

Metrologiya və informasiya-ölçü texnikası

Elektronika

Telekommunikasiyalar və radiotexnika

Qida texnologiyaları

Tikinti və mülki mühəndislik

Geodeziya və yer quruluşu

Aqronomiya

Meşə təsərrüfatı

Fiziki reabilitasiya

Sosial iş

Turizm

Avtomobil nəqliyyatı

ÇMTU-də təhsil alan xarici tələbələr universitetin əsas universitet şəhərciyi yaxınlığındakı park zonasında yerləşən tələbə xostelində rahat mənzil şəraitlə təmin olunurlar. İki nəfərlik otaqlar yaşama üçün lazım olan mebellə və wi-fi ilə təchiz edilmişdir.

HAZIRLIQ ŞÖBƏSİ

Dil kursu və ixtisas üzrə kurs dinləyicilərin biliklərinin səviyyəsini qaldırmaq,  yeni praktik bacarıqlarla sahib olmaq,  artıq qazanılmış bilikləri sistemləşdirmək, öz qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək və sonra ÇMTU-nə daxil olmaq imkanını verməyə yönəldilmişdir.

Təhsil müddəti – 1-2 semestr (təhsil dilinin səviyyəsindən asılı olaraq).

UKRAYNA-AZƏRBAYCAN MƏDƏNİ-MAARİFLƏNDİRİCİ MƏRKƏZ

• Azərbaycanlı tələbələrin adaptasiyasına yardım, rahat mədəni-maarifləndirici mühitin formalaşması

• Dil kursları

• Azərbaycanın bayramlarına həsr edilmiş tədbirlər

XARİCİ DİLLƏR MƏRKƏZİ

A1-C1 səviyyələrinə uyğun xarici dilləri öyrənmək imkanı.

Fərdi və qrup dərsləri.

• ingilis dili

• alman dili

• fransız dili

UKRAYNA-POLŞA TƏHSİL MƏRKƏZİ

• Paralel təhsil proqramlarında iki (Ukrayna və Polşa) diplomu almaq imkanı

• Tələbələr üçün Polşaya mədəni-maarifləndirici səfərlər

"Britaniya kafedrası" AKADEMİK MOBİLLİYİ MƏRKƏZİ

• Milli və beynəlxalq mobilliyi imkanları

• Əlavə Britaniya diplomu

ÇMTU-də xarici vətəndaşların qəbulu:

• ildə iki dəfə (1 noyabra qədər və 1 marta qədər) – bakalavr, magistr dərəcəsini alınmaq üçün;

• il boyu – hazırlıq şöbəsində, eləcə də aspiranturada və doktoranturada təhsil almaq üçün

stu.cn.ua

Anna Verbitskaya

inter.cnut@gmail.com

+380935960549 (WhatsApp) 

Інформація
про ЗНЗ «Міжнародна українська школа»

  Міжнародна українська школа - державний загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів (далі - МУШ), створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 91-р «Про утворення загальноосвітнього навчального закладу «Міжнародна українська школа» для громадян України, які постійно чи тимчасово проживають за кордоном та в Автономній республіці Крим і в м. Севастополі (зі змінами) та наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2007 № 595 «Про створення загальноосвітнього навчального закладу «Міжнародна українська школа».
  Головними завданнями МУШ є: забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; забезпечення можливості для громадян України, що виявили бажання навчатися/здобувати початкову, базову чи повну загальну середню освіту з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
  Форми навчання: екстернат та дистанційна.
Учнями МУШ є: учень, який навчається на дистанційній формі навчання; екстерн, який навчається за індивідуальним навчальним планом та учень-екстерн.
  Учень, який навчається за дистанційною формою навчання - це особа, яка системно та поурочно вивчає всі навчальні предмети з вчителями МУШ, передбачені чинним законодавством України та Робочим навчальним планом школи. МУТИ організовує навчання учнів за рекомендованим тижневим розкладом занять, враховуючи специфіку дистанційної форми освіти.
  Екстерн - це особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал за індивідуальним навчальним планом, проходить річне оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання та/або державну підсумкову атестацію в МУШ очно, або на територіях країн розташування освітніх осередків у їх складі (за погодженням).
  Учень-екстерн - це особа, яка у складі освітнього осередку опановує програмний матеріал та проходить річне оцінювання і атестацію на території країни перебування або в МУШ.
Учні МУШ отримують документи єдиного державного зразка України.
МУТИ співпрацює з суботніми та недільними освітніми осередками країн Австрії, Бельгії, Греції, Італії, Іспанії, Молдови, Португалії, Франції, Чехії та пятиденною школою в Туреччині.
  Детальну інформацію можна отримати на сайті школи ukrintschool.org.ua та за тел. +38044 253 85 58, тел. гарячої лінії +35050 344-00-44 (УіЬег, \VhatsApp - безкоштовно).

Київський інститут музики імені Р.М.Глієра 

Ректор
Заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, професор 
Злотник Олександр Йосипович,

тел. 288-32-62

e-mail: kimglier@ukr.net

{video}https://www.youtube.com/watch?v=tzAm1RpSPxg&feature=youtu.be{/video}

Національний фармацевтичний університет

Ректор: доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Котвіцька Алла Анатоліївна

Тел. : (057) 706-35-81

E-mail: rector@nuph.edu.ua

https://drive.google.com/file/d/1Tm4nnKNDwPXw8-KSpF1v6qOnnL5L7qMA/view

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Ректор: доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України

Поляков Микола Вікторович

Тел.: (056) 374-98-00, (056) 374-98-01;

E-mail: rector.dnu@gmail.com

{video}https://www.youtube.com/watch?v=fnNVyKpUh_c{/video}

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника - провідний інноваційний університет, розташований в мальовничій місцевості Західної України і в центрі Європи.

Орієнтований на європейські стандарти освіти, університет має в своєму складі розширену систему структурних підрозділів, що забезпечують навчальну роботу:
- факультет іноземних мов,
- філософський факультет,
- факультет математики та інформатики,
- економічний факультет,
- фізико-технічний факультет,
- факультет фізичного виховання і спорту,
- педагогічний факультет,
- факультет філології (англійська, німецька, польська, російська, китайська, чеська мови),
- факультет історії, політології та міжнародних відносин,
- факультет природничих наук,
- факультет туризму.
Загалом за всіма напрямами і спеціальностями в університеті вищу освіту отримує 15 245 студентів, вчиться 304 аспіранти, 30 докторантів.
Це один з найбільш прогресивних і популярних університетів в Україні, який добре підходить для багатьох університетів в Азії, Європі та Австралії. Івано-Франківська область, в якій розташований університет, знаходиться на заході країни. Місто є одним з великих інвестиційних центрів в країні і дуже зручний з точки зору проживання і транспорту. Ще однією перевагою університету є наявність підготовчого центру для іноземних студентів. Мови навчання в підготовчому класі - російська, українська і англійська. Це дуже важлива перевага для іноземних студентів, які хочуть вчитися в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Крім того, університет надає студентам гуртожиток.
Отримані місця в міжнародних наукових рейтингах, всеукраїнських предметних олімпіадах підтверджують високий рівень наукових знань, професіоналізм викладачів і студентів університету. Успішність Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відображена в національних і міжнародних рейтингах вищих навчальних закладів таких як Міжнародний рейтинг «QS World Universiti Ranking», «Топ-200 Україна», рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus.
У вебометрічному рейтингу університетів світу (Webomentrics ranking of world's universities), представленому 11995 вузами світу, наш університет посів 3734 місце в світі, 1118 місце в Європі і 19 місце в Україні в 2018
За показниками вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази Scopus станом на 2018 університет посів 11 місце в Україні.
Вагомі результати в наукових дослідженнях, успішні випускники та міжнародні проекти в різних областях науки підтверджують те, що Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника є університетом європейського зразка.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux