Посольство України в Азербайджанській Республіці

Київ 04:16

Торгівельно-економічне співробітництво між Україною та Азербайджаном

Розвиток торговельно-економічного співробітництва з АР характеризується зміцненням позитивних тенденцій у торговельно-економічній сфері, які почали виразно проявлятися у другому півріччі 2016 року та посилилися в 2017 – 2018 роках.

Торгівля

У січні - вересні 2018 обсяги торгівлі товарами і послугами склали 615,5 млн. дол. США та збільшилися у порівнянні з аналогічним періодом 2017 (559,9 млн. дол. США) на 9,9%. Експорт – 268,4 млн. дол. США (↓1,5%), імпорт – 347,1 млн. дол. США (↑20,6%). Негативне сальдо склало -78,7 млн. дол. США.

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами та послугами (2013-2018)

(за даними  Держстату України, млн. дол. США)

 

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

2018

(9 міс.)

Товарообіг

979,0

8,3

674,0

-31,2

390,3

-42,1

320,66

-18,0

803,72

150,7

615,5

Експорт

892,4

10,7

623,5

-30,1

349,9

-43,9

276,15

-21,2

381,05

38,0

268,4

Імпорт

86,6

-11,1

50,5

-41,7

40,4

-20,0

44,51

10,2

422,67

849,6

347,1

Сальдо

805,8

573,0

309,5

231,64

-41,62

-78,7

 

У січні - вересні 2018 обсяги торгівлі товарами склали 586,5 млн. дол. США та збільшилися у порівнянні з аналогічним періодом 2017 (535,0 млн. дол. США) на 9,6%, експорт – 247,4 млн. дол. США (↓1,3%), імпорт – 339,1 млн. дол. США (↑19,3%). Негативне сальдо склало -91,7 млн. дол. США.

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами (2013-2018)

(за даними  Держстату України, млн. дол. США)

 

 

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

2018

(9 міс.)

Товарообіг

933,5

10,3

635,3

-31,9

349,1

-45,1

287,72

-17,6

772,10

168,4

586,5

Експорт

858,6

12,0

591,6

-31,1

318,8

-46,1

247,98

-22,2

354,78

43,1

247,4

Імпорт

74,9

-6,0

43,7

-41,7

30,3

-30,7

39,74

31,2

417,32

950,2

339,1

Сальдо

783,7

547,9

288,5

208,24

-62,54

-91,7

 

Основні статті товарного експорту за 9 місяців 2018):

-       73 - вироби з чорних металів – 11,4% (28,1 млн. дол. США) ↑70,3%;

-       02 - м'ясо та їстівні субпродукти – 10,8% (26,7 млн. дол. США) ↓11,6%;

-       72 - чорні метали – 7,0% (17,2 млн. дол. США) ↓1%;

-       23 - залишки і відходи харчової промисловості – 5.2% (12,9 млн. дол. США) ↑114,1%;

-       48 - папiр та картон – 5,1% (12,5 млн. дол. США) ↑22,4%;

-       17 - цукор і кондитерські вироби з цукру – 4,7% (11,7 млн. дол. США) ↓25,8%;

-       85 - електричнi машини – 4,4% (11 млн. дол. США) ↑20,5%;

-       24 - тютюн і промислові замінники тютюну - 4% (9,8 млн. дол. США) ↓71,6%;

-       22 - алкогольні і безалкогольні напої та оцет - 3,5% (8,5 млн. дол. США) ↑44,1%;

-       30 - фармацевтична продукція – 3,5% (8,6 млн. дол. США) ↑3,3%;

-       04 - молоко та молочні продукти, яйця птиці; мед – 3,3% (8,2 млн. дол. США) ↓4,4%;

-       33 - ефiрнi олії – 2,8% (6,8 млн. дол. США) ↓4,1%.

 

Основні статті товарного імпорту за 9 місяців 2018):

-       27 - палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки – 92,7% (314,1 млн. дол. США) ↑16,3%;

-       39 - пластмаси, полімерні матеріали – 2% (6,9 млн. дол. США) ↑12,5%;

-       85 - електричнi машини – 0,7% (2,5 млн. дол. США) ↑861,5%.

-       товари, придбані в портах – 1,2% (4,2 млн. дол. США) ↑130,5%;

-       84 - реактори ядерні, котли, машини – 0,7% (2,2 млн. дол. США) ↑327,7%;

-       63 - іншi готовi текстильні вироби – 0,6% (2,1 млн. дол. США) ↑10%;

-       08 - їстівнi плоди та горіхи - 0,3% (0,863 млн. дол. США) ↑191,5%;

-       09 - кава, чай - 0,2% (0,793 млн. дол. США) ↑1,4;

-       74 - мiдь i вироби з неї - 0,3% (0,745 млн. дол. США) ↑116,2;

-       76 - алюмiнiй i вироби з нього - 0,3% (0,621 млн. дол. США) ↑1602%.

 

 

У січні - вересні 2018 обсяги торгівлі послугами склали 29,02 млн. дол. США та збільшився в порівнянні з показником аналогічним періодом 2017 р. (24,93 млн. дол. США) на 16,4%. Експорт послуг з України до АР склав 21,01 млн. дол. США (↓9,1%), імпорт азербайджанських послуг в Україну - 8,01 млн. дол. США (↑125,5%). Позитивне сальдо для України за цей період склало 13 млн. дол. США.

 

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами (2013-2018)

(за даними  Держстату України, млн. дол. США)

 

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

2018

(9 міс.)

Товарообіг

45,5

-20,9

38,7

-15,0

41,2

6,5

32,94

-20,1

31,62

-4,0

29,02

Експорт

33,8

-15,1

31,9

-5,6

31,1

-2,5

28,17

-9,4

26,27

-6,7

21,01

Імпорт

11,7

-33,9

6,8

-41,9

10,1

48,5

4,77

-52,8

5,35

12,0

8,01

Сальдо

22,1

25,1

21,0

23,40

20,92

13

 

Структура торгівлі послугами (експорт, 9 місяців 2018):

-       транспортні послуги – 58,4% (↓5,2% - 12,27 млн. дол. США);

-       послуги, пов’язані з подорожами – 29,7% (↓18,5 - 6,26 млн. дол. США);

-       ремонт та технічне обслуговування, що не віднесені до інших категорій 6,13% (↓5,2% - 1,29 млн. дол. США);

-       послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 3,15% (↓12,4% - 0,662 млн. дол. США);

-      ділові послуги – 1.39% (↓71,3% - 0,293 млн. дол. США);

Структура і динаміка торгівлі послугами (імпорт, 9 місяців 2018):

-       транспортні послуги – 72,03% (5,77 млн. дол. США), ↑318,2%;

-       ділові послуги – 14.1% (1,13 млн. дол. США), ↑2,1%;

-       послуги, пов’язані з подорожами – 7,72% (0,619 млн. дол. США), ↑53,2%;

-       послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 1,08% (0,087 млн. дол. США), ↓46,0%.

Інвестиції

Станом на 31.12.2017 в економіку України було залучено 210,4 млн. дол. США інвестицій з Азербайджану. У першому півріччі 2018 року цей показник склав 225,6 млн. дол. США.  Інформація про обсяги українських інвестицій в АР є конфіденційною відповідно до Закону України «Про державну статистику».

Динаміка надходження азербайджанських інвестицій в економіку України (2013-2018)

(за даними  Держстату України, млн. дол. США)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(6 міс.)

Всього

308,1

166,4

189,42

213,96

210,4

225,6

Приріст за рік

251,2

-141,7

23,02

24,54

-3,56

 

 

Основні статті азербайджанських інвестицій, вкладених в економіку України

(за даними  Держстату України, тис. дол. США)

 

станом на 01.01.2018

станом на 01.07.2018

 

питома вага (%)

 

питома вага (%)

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

179 281,7

85,17%

192 646,9

85,37%

Будівництво

16 371,8

7,74%

17 277,1

7,62%

Промисловість

9 928,3

4,70%

10 707,5

4,74%

Професійна, наукова та технічна діяльність

1 764,0

0,80%

1 812,7

0,79%

Операції з нерухомим майном

1 425,7

0,66%

1 429,0

0,62%

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

694,1

0,33%

743,9

0,31%

Надання інших видів послуг

268,6

0,14%

266,9

0,19%

Сільське, лісове та рибне господарство

249,7

0,09%

339,2

0,13%

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

215,2

0,09%

223,6

0,08%

Фінансова та страхова діяльність

112,8

0,04%

113,7

0,04%

Тимчасове розміщування й організація харчування

36,6

0,02%

39,2

0,01%

У контексті оцінки поточного стану та перспектив подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною і АР ключова роль належить Спільній міжурядовій Українсько-Азербайджанській комісії з питань економічного співробітництва. Чергове 12-те засідання СМК (проведення якого планується в м. Київ) має одночасно забезпечити змістовне наповнення порядку денного наступного офіційного візиту Президента АР І.Алієва до України та 6-го засідання Ради Президентів України і АР.

Аналіз виконання Протоколу 11-го та підготовки порядку денного 12-го засідань СМК свідчить про налаштованість сторін до реалізації всього спектру двосторонньої співпраці з наголосом на перспективу підвищення високотехнологічної та інвестиційної складової в базових галузях, у сфері виробничої кооперації та розвитку транспортної інфраструктури економік обох країн.

Зокрема, у сфері фармацевтики це стосується проекту створення українсько-азербайджанського спільного підприємства по будівництву в м.Баку заводу з виробництва інфузійних розчинів. Сторони проекту – українська компанія ПАТ «Індар» і ВАТ «Азербайджанська Інвестиційна Компанія» завершують погодження технічних і фінансових деталей бізнес-плану, після чого відбудеться підписання Установчої угоди про створення згаданого спільного підприємства.

У нафтогазовій сфері ключовим фактором співробітництва є активізація Азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR на ринку енергоносіїв України. Відповідно до укладеної між ПАТ «Укртатнафта» і компанією SOCAR угоди, починаючи з жовтня 2016 р., для переробки до Кременчуцького НПЗ систематично надходить азербайджанська нафти марки «Azeri Light». У 2017 SOCAR поставила в Україну 758,9 тис. тонн сирої нафти і газового конденсату (на суму 299,9 млн. дол. США). У січні-серпні 2018 SOCAR поставила в Україну 523 тис. тонн нафти і газового конденсату (на суму 262 млн. дол. США), що становить 93,1% загального обсягу імпорту в Україну вуглеводнів. Одночасно її дочірня компанія в Україні «SOCAR-Ukraine» реалізувала на українському ринку 252 тис. тонн нафтопродуктів і понад 0,5 млрд. м3 газу. ПАТ «Укртатнафта» має наміри у 2019 переробляти до 1,4 млн. тонн азербайджанської нафти щорічно. Станом на початок грудня 2018 мережа АЗС під брендом «SOCAR» в Україні налічує 61 станцію та 4 нафтобази. Штат компанії «SOCAR-Ukraine» складає 1816 робочих місць.

У сфері транзиту азербайджанської нафти територією України до європейських країн між ПАО «Укртранснафта» і SOCAR тривають переговори щодо підготовки до реалізації проекту транспортування азербайджанської легкої нафти (2 млн. тонн на рік) з порту Супса (Грузія) танкерами до порту «Південний» та трубопроводом «Одеса-Броди» (Україна), а також територією Словаччини до НПЗ Кралупи (Чехія).

У сфері машинобудування і виробничої кооперації важливим напрямом співпраці є розширення співпраці Одеського Морського інженерного бюро і АСУ «Укрсудпром» (м.Київ) із ЗАТ «Азербайджанське каспійське морське пароплавство» (АКМП) та Бакинським суднобудівним заводом (БСЗ) шляхом реалізації контракту (вартість 90 млн. дол. США) від 26.10.2016 на будівництво для АКМП двох унікальних поромів типу Ro-Pax. Завершення будівництва першого порому заплановане у 2019, другого – 2020 році. Одночасно Одеське Морське інженерне бюро разом зі своїми азербайджанськими партнерами здійснює будівництво на замовлення АКМП двох нафтових танкерів для перевезення 8000 тонн нафти і нафтопродуктів.

У період липень 2017 – серпень 2018 ПрАТ «Уманьферммаш» поставив на азербайджанський ринок 240 одиниць сільгосптехніки (на суму 1 млн. 374 тис. дол. США) в рамках виконання державної програми АР щодо розвитку буряківництва в країні.

З початку 2018 у стані переговорного процесу перебувають масштабні проекти, ініційовані такими провідними підприємствами України, як: ДП «Український НДІ спецсталей, сплавів і ферросплавів» (м.Дніпро), ПАТ «Запоріжтрансформатор» (м.Запоріжжя), ДП «Завод «Електроважмаш» (м.Харків), НПО «Імпульс» (м.Северодонецьк), корпорація «УкрІннмаш» (м. Харків), ДП «Державний інститут з проектування промислових підприємств» (м.Запоріжжя) та ДУ «НІОХІМ» (м.Харків). Це, передусім, стосується  їхньої можливої участі у проектуванні, будівництві та забезпеченні спеціальними приладами промислових об’єктів у рамках ВАТ «Сумгаїтський технологічний парк» і ВАТ «Сумгаїтський хімічний промисловий парк», будівництва заводу з виробництва каустичної соди, а також постачання на азербайджанський ринок високотехнологічної продукції енергетичного машинобудування та спецтехніки для нафтогазової промисловості.

Співробітництво у сфері транспорту між Україною та АР спрямоване на реалізацію взаємовигідних проектів залізничних і автомобільних транзитних перевезень в рамках Транскаспійського Міжнародного Транспортного Маршруту (ТМТМ) як альтернативи транзиту вантажів через РФ. Задеклароване 8.09.2017 в Одесі транспортними компаніями України, Азербайджану і Грузії створення спільного українсько-грузинсько-азербайджанського підприємства з управління поромами на Чорному морі для залізнично-поромних перевезень із залученням країн-учасниць ТМТМ націлене на перспективу здійснення транспортно-транзитних перевезень і розвиток логістики для збільшення обсягів зовнішньоторговельних операцій.

Традиційно важливим напрямом українсько-азербайджанської співпраці у транспортній сфері є забезпечення збільшення обсягів перевезень автомобільним транспортом, які були обговорені в рамках чергового засідання азербайджансько-української Змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень (29-30.05.2018, Баку). У 2017 українські автоперевізники використали весь обсяг дозволів, наданий азербайджанською стороною: для в’їзду, виїзду і транзитного проїзду - 909 од., для перевезення вантажів в/з третіх країн - 284 од. Станом на 1 грудня 2018 весь обсяг дозволів азербайджанської сторони також використано: для в’їзду, виїзду і транзитного проїзду - 2600 од., для перевезення вантажів в/з третіх країн - 1100 од.

З 2013 року суттєво активізувалася українсько-азербайджанська співпраця у сфері туризму. Щорічно Україну відвідує близько 40 тис. туристів з АР. Важливим елементом подальшого розвитку у цій сфері є співпраця туристичного, санаторно-курортного комплексу м.Трускавець з Асоціацією туризму Азербайджану та іншими азербайджанськими туристичними операторами й інформаційними агентствами, які здійснюють промоцію туристичного потенціалу України. Зокрема, за результатами туристичного сезону (2016-2018 рр.) азербайджанці стабільно входять у п’ятірку найчисельніших (щорічно в середньому близько 8 тис. чол.) користувачів санаторно-курортних комплексів Львівського регіону.

У контексті забезпечення додаткових засобів збільшення обсягів торгівлі товарами і послугами між Україною і АР важливе значення має реалізація ініційовано в рамках проведення 5-го засідання Ради Президентів України і АР під час офіційного візиту Президента України П.О.Порошенка до АР (13-14.07.2016, Баку) і відповідних урядових доручень щодо відкриття торгових домів України та Азербайджану в Баку та Києві.

ВАТ «Торговий дім Азербайджану» (ТДА) в Україні було офіційно відкрито 22.06.2018 у Києві (бульвар Лесі Українки 12) в рамках програми офіційного візиту Міністра економіки АР Ш.Мустафаєва до України. Засновниками ТДА є Азербайджанський фонд підтримки експорту та залучення інвестицій (AZPROMO – структурний підрозділ Мінекономіки АР), приватні азербайджанські компанії, статутний капітал яких становить 75%. Частка державного статутного капіталу становить 25%, розпорядником яких є Мінекономіки АР (організаційно-технічне забезпечення, ідеологія, реклама, іміджеве забезпечення).

Головними цілями ТДА є популяризація в Україні азербайджанського бренду «Made in Azerbaijan», заохочення експорту та організація реалізації продукції (АПК, харчової та текстильної промисловості), відповідна координація азербайджанським адміністративним ресурсом дій азербайджанського бізнесу на українському ринку, в тому числі ділових кіл з числа азербайджанської діаспори в Україні.

Торговий дім України (ТДУ) був заснований у формі ТОВ «Торговий Дім Україна» в АР. Головна мета створення ТДУ полягає в необхідності у рамках законодавчого поля АР забезпечити надання всього комплексу комерційних послуг (маркетинг, аудит, консалтинг тощо), спрямованих на збільшення обсягів вітчизняного експорту товарів і послуг, реалізацію перспективних проектів, упередження проблемних питань суб’єктів господарської діяльності України в АР, а також реалізацію спільних українсько-азербайджанських економічних проектів у сферах двостороннього торговельно-економічного, інвестиційного співробітництва та виробничої кооперації. Бізнес-офіс ТДУ знаходиться за адресою м. Баку,   вул. Крал Хусейн 65-Б.

Вагомим елементом розширення українського експорту до АР є проект  розширення в Азербайджані мережі продовольчих магазинів «Ukrayna Mahsullari» («Українські продукти»). Станом на початок грудня 2018 в Баку діє 11 магазинів українських продовольчих продуктів. Передбачається, що протягом наступного року кількість магазинів зросте до 15-18 за рахунок їх відкриття в Баку, а також в інших містах Азербайджану: Сумгаїт, Гянджа та Мінгячевір. На даний час основу асортименту цих магазинів в АР становить продукція 30-ти потужних українських компаній-виробників: ГК «Молочний альянс», М’ясопереробна фабрика «Алан», ТМ «Дубравські ковбаси», Придніпровський молочний комбінат «Злагода», ТОВ «Київський БКК», ПАТ «Київський маргариновий завод ОЛКОМ», ПАТ «Ічнянський молочноконсервний комбінат «IMKK», ТОВ «КАМА» Соки України», ТМ «Карпатська Джерельна», ЗАТ «Новгород-Сіверський сирзавод», Львівська кондитерська фабрика «Світоч», Мукачівські ФГ «Світ м’яса» і ТМ «Закарпатські ковбаси» та інші. Щомісячна реалізація українських харчових продуктів протягом 2018 склала в близько 50 тонн.