Konsulluq yığımı tariflərinin tətbiqinə dair məlumat
17 Noyabr 2020 15:37

Ukraynanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyində konsulluq hərəkətlərinin icrasına görə tutulan rüsumların 

TARİFLƏRİ

Konsulluq hərəkətinin adı

Tarif dərəcəsi

ABŞ dolları

Azərbaycan manatı

І. PASPORT HƏRƏKƏTLƏRİ

1

Ukrayna vətəndaşının xarici pasportunun rəsmiləşdirilməsi (16 yaşadək şəxslərdən başqa)

90

153

2

Ukrayna vətəndaşının xarici pasportunun rəsmiləşdirilməsi zamanı məlumatların avtomatlaşdırılmış işlənməsi, o cümlədən 16 yaşadək olan şəxslər üçün

40

68

3

Ukraynaya geri dönmək üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin rəsmiləşdirilməsi

30

51

4

Ukraynaya geri dönmək üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin etibarlılıq müddətinin uzadılması

30

51

5

Konsulluq uçotuna qəbul

20

34

ІІ. VƏTƏNDAŞLIQ VƏ DAIMI YAŞAYIŞ MƏSƏLƏLƏRI ÜZRƏ HƏRƏKƏTLƏR

1

Ərazi mənsubiyyəti üzrə Ukrayna vətəndaşlığının əldə edilməsinin rəsmiləşdirilməsi

80

136

2

Ukrayna vətəndaşlığında yenilənmənin rəsmiləşdirilməsi

150

255

3

Övladlığa götürülmə nəticəsində Ukrayna vətəndaşlığının əldə edilməsinin rəsmiləşdirilməsi

30

51

4

Uşaq üzrəində qəyyumluq və ya himayənin müəyyən  edilməsi nəticəsində Ukrayna vətəndaşlığının əldə edilməsinin rəsmiləşdirilməsi дитиною опіки чи піклування

30

51

5

Məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyətsiz tanınmış şəxs üzərində himayənin müəyyən edilməsi nəticəsində Ukrayna vətəndaşlığının əldə edilməsinin rəsmiləşdirilməsi

30

51

6

Uşağın bir və ya  hər iki valideyninin Ukrayna vətəndaşlığında olması ilə bağlı Ukrayna vətəndaşlığının əldə edilməsinin rəsmiləşdirilməsi

30

51

7

Atalığın müəyyən edilməsi nəticəsində Ukrayna vətəndaşlığının əldə edilməsinin rəsmiləşdirilməsi

30

51

8

Ukrayna vətəndaşlığına mənsubiyyətin müəyyən edilməsinin rəsmiləşdirilməsi

80

136

9

Ukrayna vətəndaşlığından çıxışın rəsmiləşdirilməsi

300

510

10

Ukrayna vətəndaşlığına mənsubiyyətin yoxlanılması (şəxsin ərizəsi ilə)

30

51

11

Ukrayna vətəndaşlığına mənsubiyyət haqqında arayışın verilməsi

20

34

12

Ukrayna vətəndaşlığına mənsubiyyətin olmaması haqqında arayışın verilməsi

20

34

13

Xaricdə daimi yaşayış üçün sənədlərin rəsmiləşdirilməsi

200

340

14

İmmiqrasiyaya icazənin verilməsi haqqında sənədlərin rəsmiləşdirilməsi

400

680

IІІ. SƏNƏDLƏRİN, MƏLUMATIN TƏLƏB EDİLMƏSİ ÜZRƏ HƏRƏKƏTLƏR

1

Sənədin və onu verənin tələb edilməsi

20

34

2

Ukraynada səlahiyyətli orqan tərəfindən verilmiş sənədin tələb edilməsi, və verilməsi

50

85

3

Ukraynanın səlahiyyətli orqanlarından məlumatın tələb edilməsi və müvafiq arayışın rəsmiləşdirilməsi (bir nəfərə dair)

30

51

ІV. SƏNƏDLƏRİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ HƏRƏKƏTLƏR

1

Fiziki şəxsin sənədinin leqallaşdırılması (bir ədəd sənəd üçün)

50

85

2

Hüquqi şəxsin sənədinin leqallaşdırılması (bir ədəd sənəd üçün)

100

170

V. VƏTƏNDAŞ VƏZİYYƏTİ AKTLARININ QEYDİYYATI ÜZRƏ HƏRƏKƏTLƏR

1

Nikahın dövlət qeydiyyatı

100

170

2

Nikahın pozulmasının dövlət qeydiyyatı:2.1

Yetkinlik yaşına çatmamış uşaqları olmayan ər-arvadın qarşılıqlı razılığı ilə

150

255

2.2

Məhkəmə qərarına əsasən

160

272

2.3

Müvafiq qaydada itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətsiz tanınmış şəxslərlə

30

51

3

Adın dəyişdirilməsinin dövlət qeydiyyatı (nikah qeydiyyatı nəticəsində dəyişməsindən başqa)

100

170

4

Nikah qeydiyyatı ilə bağlı olmayan ad dəyişdirilməsinin dövlət qeydiyyatı

200

340

5

Vətəndaş vəziyyəti aktlarına dəyişikliklərin edilməsi, onların yenilənməsi və ləğv edilməsi haqqında ərizələrin qəbulu

30

51

6

Vətəndaş vəziyyəti aktlarına dəyişikliklərin edilməsi və ya onun yenilənməsi zamanı şəhadətnamənin təkrar verilməsi

50

51

7

Vətəndaş vəziyyəti aktının qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin təkrar verilməsi (akt qeydi xarici müəssisədə saxlanıldığı halda)

50

51

VІ. NOTARİAL HƏRƏKƏTLƏR

1

İpoteka müqavilələri, Ukraynada yerləşən yaşayış evləri, mənzil, bağ, bağ evləri, qaraj, torpaq sahələri, digər daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsi və girov qoyulması haqqında müqavilələrdən başqa hüquqi hərəkətlərin (müqavilə, vəsiyyətnamə, etibarnamə və s.) təsdiq edilməsi1.1

Nəqliyyat vasitələrinin, digər özügedən maşın və mexanizmlərin: uşaqlara, həyat yoldaşına, valideynlərə və digər şəxslərə özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilənin təsdiq edilməsi

Nəqliyyat vasitəsinin, digər özügedən maşın, mexanizmin həqiqi dəyərindən az olmayaraq, lakin 50 ABŞ dollarından (85 manat) az olmayaraq, müqavilə məbləğinin 1 faizi. Nəqliyyat vasitəsinin, digər özügedən maşın, mexanizmin həqiqi dəyərindən az olmayaraq, lakin 400 ABŞ dollarından (680 manat) az olmayaraq, müqavilə məbləğinin 5faizi.

1.2

Qiymətləndirməyə aid digər müqavilələrin təsdiq edilməsi

Müqavilə məbləğinin 1 faizi, lakin 20 ABŞ dollarından az olmayaraq (34 manat)

1.3

Qiymətləndirməyə aid olmayan, əmlakın bölüşdürülməsi haqqında müqavilələrin, zaminlik haqqında müqavilələrin və digər sazişlərin təsdiq edilməsi

50

85

1.4

Nəqliyyat vasitələrinin, digər özügedən maşın və mexanizmlərdən başqa uşaqlara, həyat yoldaşına, valideynlərə və digər şəxslərə  əmlakın istismarı və üzərində sərəncamların verilməsi hüququ və kredit əməliyyatlarının həyata keçirilməsi barədə etibarnamənin təsdiq edilməsi

30
60

51
102

1.5

Uşaqlara, həyat yoldaşına, valideynlərə və digər şəxslərə nəqliyyat vasitəsinin istismarı və üzərində sərəncamların verilməsi hüququnun verilməsi haqqında etibarnamənin təsdiq edilməsi30
6051
102

1.6

Nəqliyyat vasitələri daxil olmaqla, əmlakın istismarı hüququ barədə ümumi etibarnamələrin təsdiq edilməsi

Konsulluq rüsumu 1.4, 1.5 yarımbəndlərdə nəzərdə tutulmuş tarif üzrə müəyyən edilir

1.7

Digər etibarnamələrin təsdiq edilməsi

30

51

1.8

Vəsiyyətnamələrin təsdiq edilməsi

30

51

2

Miras əmlakının qorunmasına dair tədbirlərin görülməsi

100

170

3

Mirasa dair hüquq haqqında şəhadətnamənin verilməsi

Miras məbləğinin 0,5 faizi, lakin 100 ABŞ dollarından (170 manat) az olmayaraq

4

Ər-arvadın birgə əmlakında hissəyə dair mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi

30

51

5

Sənədlərin sürətləri və çıxarışlarının düzgünlüyünün təsdiq edilməsi (bir səhifəyə görə)

10

17

6

Sənədlərdə hər bir imzanın, eləcə də tərcüməçinin imzasının həqiqiliyinin təsdiq edilməsi

20

34

7

Elektron sənədlərdə (elektron sənədlərlə işləmək üçün texniki imkan olduğu halda) elektron rəqəmsal imzaların həqiqiliyinin təsdiq edilməsi

40

68

8

Ukrayna vətəndaşının ölümü ilə bağlı sənədlərin bir dildən digər dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiq edilməsi (bir səhifəyə görə)

40

10

68

17

9

Fiziki şəxsin sağ olması faktının təsdiq edilməsi

20

34

10

Vətəndaşın müəyyən yerdə olması faktının təsdiq edilməsi

20

34

11

Bir şəxsin digər şəxsə foto-şəkildə bənzəməsi faktının təsdiq edilməsi

20

34

12

Sənədlərin təqdim etmə vaxtının təsdiq edilməsi

20

34

13

Pul və qiymətli kağızların depozitə qəbul edilməsi

Saxlanmanın hər ayı üçün ümumi məbləğin 0,5 faizi, lakin 25 ABŞ dollarından (43 manat) az və 200 ABŞ dollarından (340 manat) çox olmayaraq

14

Sənədlərin saxlanmaq üçün qəbul edilməsi

Saxlanmanın hər ayı üçün 15 ABŞ dolları (26 manat)

15

İcra qeydlərinin edilməsi

Tutulan məbləğin 1 faizi, və ya tələb edilən əmlakın dəyərinin 1 faizi, lakin 15 ABŞ dollarından (26 manat) az və 200 ABŞ dollarından (340 manat) çox olmayaraq

16

Dəniz etirazlarının edilməsi

150

255

17

XDM təsdiq edilmiş sənədin dublikatının verilməsi

20

34

18

Ukrayna qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər notariat hərəkətlərinin yerinə yetirilməsi

30

34

VII. DİGƏR HƏRƏKƏTLƏR

1

Ukrayna daxili işlər orqanlarının müvafiq icazəsinin olduğu halda hüquqi şəxslər tərəfindən silah və onlara dair döyüş sursatlarının əldə edilməsinə dair vəsatətin rəsmiləşdirilməsi

150

255

2

Ukrayna daxili işlər orqanlarının müvafiq icazəsinin olduğu halda Ukrayna vətəndaşları tərəfindən silah və onlara dair döyüş sursatlarının əldə edilməsinə dair vəsatətin rəsmiləşdirilməsi

50

85

3

Ukraynanın səlahiyyətli orqanlarına müraciət tələb etməyən məlumatın verilməsi haqqında vəsatətin baxılması və Ukrayna qanunvericiliyinə uyğun olaraq ödənişsiz verilən (hər şəxsə dair ayrıca) arayışlardan başqa, müvafiq arayışın rəsmiləşdirilməsi

30

51


Konsulluq yığımı tariflərinin tətbiqinə dair məlumat 

 • Əcnəbilərə və vətəndaşları olmayan şəxslərə Ukraynaya giriş və onun 

ərazisindən tranzitlə keçid üçün vizaların rəsmiləşdirilməsi. 

Adi qaydada – digəri Ukraynanın beynəlxalq müqavilələri ilə nəzərdə tutulmayıbsa, vizanın rəsmiləşdirilməsi üçün lazımi olan sənədlərin alındığı andan və konsulluq yığımını ödədikdən sonra, on təqvim günü ərzində.

Vizanın rəsmiləşdirilməsi haqqında müraciətin baxılması müddəti qeyd olunan sənədlərin gələcək yoxlanılması zərurətinin yarandığı halda otuz təqvim gününə qədər uzadıla bilər.

Təcili qaydada – bir təqvim günündən beş təqvim gününədək.

2. Ukrayna vətəndaşının xarici pasportunun rəsmiləşdirilməsi.

Anket tərtib edildikdən sonra doxsan gün ərzində.

3. Şəxsin Ukraynaya geri dönməsi üçün vəsiqənin rəsmiləşdirilməsi. 

Vətəndaş tərəfindən müvafiq ərizə-anketin, lazımi sənədlərin və konsulluq yığımın təqdim edildiyi gün tərtib edilir.

Zərurət yarandığı halda səlahiyyətli orqanlara sorğuların göndərilməsi həyata keçirilir. Bu halda şəxsin Ukraynaya geri dönməsi üçün vəsiqənin rəsmiləşdirilməsi cavabın alınması üçün lazım olan vaxta qədər uzadılır.

4. Notarial hərəkətlər. 

Ərizəçi tərəfindən lazımi sənədlərin təqdim edildiyi və konsulluq yığımının ödənildiyi gün həyata keçirilir.

5Sənədlərin tələb edilməsi üzrə hərəkətlər. 

Sənədlərin tələb olunmasına dair konsulluq yığımının müddət tarifi tətbiq edilmir.

6. Vətəndaş vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı üzrə hərəkətlər.

Ölüm və doğumun qeydiyyatına dair ərizələrin baxılması, habelə bu aktların qeydiyyatı ərizəçi tərəfindən lazımi sənədlərin təqdim edildiyi gün sıfır tarif ilə həyata keçirilir.

Vətəndaş vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı üzrı digər hərəkətlərə dair konsulluq yığımının müddət tarifi tətbiq edilmir.

7. Konsulluq uçotuna qəbul. 

Müvəqqəti konsulluq uçotuna düşmə - lazımi sənədlər təqdim edildiyi tarixdən üç iş gün ərzində həyata keçirilir.


Daimi konsulluq uçotuna düşmə - adi qaydada lazımi sənədlərin təqdim edildiyi və konsulluq yığımının ödənildiyi halda üç iş günü ərzində, təcili qaydada – lazımi sənədlərin təqdim edildiyi və konsulluq yığımının ödənildiyi halda müraciət edilən gün həyata keçirilir.

8. Digər konsulluq hərəkətləri.

Xaricdə daimi yaşamaq üçün icazə sənədinin qeydiyyatı, vətəndaşlıq, Ukraynaya immiqrasiya və s. üzrə əməliyyatlar Ukraynanın aşağıdakı qaydaları ilə müəyyən edilmiş müddətlərdə həyata keçirilir: Ukraynanın 07.06.2001-ci il tarixli "İmmiqrasiya haqqında" Qanunu, Ukrayna Prezidentinin 27.03.2001-ci il tarixli, №215Əmri ilə təsdiq edilmiş Ukrayna vətəndaşlığı məsələləri üzrə rizə və vəsatətlərin tətbiqi və qəbul edilmiş qərarların icrası qaydaları.

Digər konsulluq hərəkətləri - adi qaydada lazımi sənədlərin təqdim edildiyi və konsulluq yığımının ödənildiyi halda üç iş günü ərzində, təcili qaydada – lazımi sənədlərin təqdim edildiyi və konsulluq yığımının ödənildiyi halda müraciət edilən gün həyata keçirilir.

Bütün konsulluq hərəkətləri onların icrası üçün tələb olunan və Ukraynanın müvafiq hüquq-normativ aktları ilə müəyyən edilmiş tam sənəd komplektinin və konsulluq rüsumunun təqdim edildiyi halda həyata keçirilir.

Konsulluq hərəkətləri təcili qaydada və ya qeyri-iş vaxtında icra edilirdə, konsulluq rüsumu ikiqat artırılmış həcmdə tutulur.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux